Centrum mot orättvisa

Centrum mot orättvisa stöttar individer som behöver stöd för att överklaga beslut från Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan.

Centrum mot orättvisa anser att goda myndighetskontakter och positiva möten är en förutsättning för att en arbetssökande ska få bästa förutsättningar för att återgå till egenförsörjning eller studier.

God service handlar om att myndigheterna utgår från enskildas vilja att göra rätt och att myndighetens uppgift är att hjälpa till med det. Service och kontroll går hand i hand. Råd och information är huvudspåret – förelägganden och andra beslut är undantag. Myndigheterna ska inte ägna sig åt att leta fel. Då blir det lätt att göra rätt.

Initiativet för Centrum mot orättvisa gjorde Give it forward september 2019.

Aktuellt mål vi nu stöttar är:
”Arbetsförmedlingen Stockholm Stad City Vällingby beslutade den 14 oktober 2019 att återkalla en 53-årig mans anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin med hänvisning till särskilda skäl. Beslutet motiverades med att syftet med programmet inte kunde uppnås. Han ansågs inte kunna tillgodogöra sig de insatser som prövats, utretts och uteslutits vad gäller myndighetens försök att hjälpa honom till ett hållbart arbete.”

På grund av att det aktuella fallet är komplex har Kammarrätten skickat tillbaka ärendet till Förvaltningsdomstolen för att bedöma om Arbetsförmedlingen har rätt att skriva ut deltagaren ur Jobb- och utvecklingsgarantin med motiveringen ”Särskilda skäl”.

Önskar du få stöd i ett ärende, tveka inte och kontakta oss.