Vi söker medlemmar som vill engagera sig för en bättre arbetsmarknad och karriär för alla! 

Genom att föra människor samman är vår idé att utmana skevheter på arbetsmarknaden och dela med oss av osynliga jobb. Eftersom många lediga jobb tillsätts utom synhåll, har kontakter och nätverk blivit viktigare än någonsin i en alltmer konkurrensutsatt arbetsmarknad. Vi söker ideella som vill engagera sig i arbetsmarknadsfrågor och påverka för en bättre arbetsmarknad och karriär för alla! Vi har flera lediga och spännande uppdrag. Berätta kort om Dig själv och med några rader varför Du vill engagera Dig hos oss. Vår valberedning kontaktar Dig inför vårt årsmöte den 29 maj.

Överklaga Försäkring

Den skadelidande har ofta inte den tid och kraft som krävs för att ta strid för rätt ersättning. Många upplever sig också vara i ett starkt underläge i förhållande till motparten. Försäkringsbolag har specialiserade skadereglerare, jurister och läkare på sin sida. Den försäkrade däremot har sällan någon vana att läsa och tolka villkoren eller kunskap om praxis. Det är där Överklaga Försäkring kommer in. Genom vår långa erfarenhet kan vi utjämna styrkeförhållandena och ge dig en större chans till ett positivt slutresultat.

Läs mer på www.overklagaforsakring.se

Centrum mot orättvisa

Centrum mot orättvisa stöttar individer som behöver stöd för att överklaga beslut från Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan.

Centrum mot orättvisa anser att goda myndighetskontakter och positiva möten är en förutsättning för att en arbetssökande ska få bästa förutsättningar för att återgå till egenförsörjning eller studier.

God service handlar om att myndigheterna utgår från enskildas vilja att göra rätt och att myndighetens uppgift är att hjälpa till med det. Service och kontroll går hand i hand. Råd och information är huvudspåret – förelägganden och andra beslut är undantag. Myndigheterna ska inte ägna sig åt att leta fel. Då blir det lätt att göra rätt.

Initiativet för Centrum mot orättvisa gjorde Give it forward september 2019.

Aktuellt mål vi nu stöttar är:
”Arbetsförmedlingen Stockholm Stad City Vällingby beslutade den 14 oktober 2019 att återkalla en 53-årig mans anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin med hänvisning till särskilda skäl. Beslutet motiverades med att syftet med programmet inte kunde uppnås. Han ansågs inte kunna tillgodogöra sig de insatser som prövats, utretts och uteslutits vad gäller myndighetens försök att hjälpa honom till ett hållbart arbete.”

På grund av att det aktuella fallet är komplex har Kammarrätten skickat tillbaka ärendet till Förvaltningsdomstolen för att bedöma om Arbetsförmedlingen har rätt att skriva ut deltagaren ur Jobb- och utvecklingsgarantin med motiveringen ”Särskilda skäl”.

Önskar du få stöd i ett ärende, tveka inte och kontakta oss.

Sverige kraftsamlar mot arbetslösheten bland unga och nyanlända

Den andra oktober 2019 deltog Give it forward tillsammans Arbetsförmedlingen, tjänstemän från kommunerna och politiker i DUA-s halvdagskonferens under rubriken ”Från jobbigt läge till läge för jobb”. Syftet med konferens var att utveckla de framgångsrika jobbspår som utöver hela landet för att lösa arbetslöshet, främst bland unga och nyanlända. Jobbspåren är något Give it forward ha arbetat med sen 2016.

Antalet deltagare har 2019 blivit över 10 000 st!
Läs mer om detta här: Jobbspår

Möjlighetsinkubatorn

Möjlighetsinkubatorn är inkubator där individers idéer och kompetens växer till nya möjligheter på arbetsmarknaden. Vi har ett ekosystem för innovation och kreativitet mot näringsliv och arbetsliv. 

Möjlighetsinkubatorn bygger sin modell på ”Styrkemodellen”. Enligt Rapp bygger styrkormodellen på två antaganden om mänskligt beteende. För det första lyckas människor bättre i sin dagliga livsföring när de använder och utvecklar sin egen potential och när de har tillgång till de resurser som krävs för detta. Enligt Rapp (1998) är det självklart för alla som arbetar med personer som lider av psykiska sjukdomar att många av dessa har förlorat kunskapen om sina inre styrkor, förmågor och talanger. Många saknar också de nödvändiga resurserna för att tillfredsställa sina basala behov och man saknar även förmåga att ta vara på de resurser som samhället ställer upp med och som skulle kunna få dem att känna sig delaktiga i samhället. Det andra antagandet i modellen är att mänskligt beteende till stor del är en funktion av individens tillgängliga resurser. Personer med psykiatriska besvär behöver tillgång till samma resurser som alla andra individer i samhället.

Har du en idé som du vill förverkliga, tveka inte att höra av dig.