Stödchatt för transpersoner

Skandia och Idéer för livet har beviljat riksorganisationen Give it forward ett innovationsstipendium för projekt Stödchatt för transpersoner. Det är ett stipendium för att utveckla och driva en stödchatt för transpersoner, av transpersoner. En stödchatt som behövs på grund av att transpersoner upplever ofta ett utanförskap och flera har begränsad tillit till den vård och stöd som redan finns. I den här chatten kommer personer med erfarenheter från samma situation att erbjuda stöd, kunskap och framförallt lyssnande utan att vara dömande.

Satsningen är en del av riksorganisationens arbete för #tillsammansförfleriarbete och med pay it forward metodiken inkludera fler till delaktighet i samhället, samt inkluderande rekrytering med AB Osynliga Jobb (www.osynligajobb.se)
För frågor om verksamheten kontakta kanslichef Mona Abou-Jeib 0763-14 09 09, samt för frågor om projektet kontakta projektledaren Leo Håkansson på 0707-57 87 37.

Läs mer om projektet hos Skandia: https://www.ideerforlivet.se/projekt/vara-projekt/alla-projekt-lista/

Vi söker medlemmar som vill engagera sig för en bättre arbetsmarknad och karriär för alla! 

Genom att föra människor samman är vår idé att utmana skevheter på arbetsmarknaden och dela med oss av osynliga jobb. Eftersom många lediga jobb tillsätts utom synhåll, har kontakter och nätverk blivit viktigare än någonsin i en alltmer konkurrensutsatt arbetsmarknad. Vi söker ideella som vill engagera sig i arbetsmarknadsfrågor och påverka för en bättre arbetsmarknad och karriär för alla! Vi har flera lediga och spännande uppdrag. Berätta kort om Dig själv och med några rader varför Du vill engagera Dig hos oss. Vår valberedning kontaktar Dig inför vårt årsmöte den 29 maj.

Överklaga Försäkring

Den skadelidande har ofta inte den tid och kraft som krävs för att ta strid för rätt ersättning. Många upplever sig också vara i ett starkt underläge i förhållande till motparten. Försäkringsbolag har specialiserade skadereglerare, jurister och läkare på sin sida. Den försäkrade däremot har sällan någon vana att läsa och tolka villkoren eller kunskap om praxis. Det är där Överklaga Försäkring kommer in. Genom vår långa erfarenhet kan vi utjämna styrkeförhållandena och ge dig en större chans till ett positivt slutresultat.

Läs mer på www.overklagaforsakring.se

Sverige kraftsamlar mot arbetslösheten bland unga och nyanlända

Den andra oktober 2019 deltog Give it forward tillsammans Arbetsförmedlingen, tjänstemän från kommunerna och politiker i DUA-s halvdagskonferens under rubriken ”Från jobbigt läge till läge för jobb”. Syftet med konferens var att utveckla de framgångsrika jobbspår som utöver hela landet för att lösa arbetslöshet, främst bland unga och nyanlända. Jobbspåren är något Give it forward ha arbetat med sen 2016.

Antalet deltagare har 2019 blivit över 10 000 st!
Läs mer om detta här: Jobbspår