Sverige kraftsamlar mot arbetslösheten bland unga och nyanlända

Den andra oktober 2019 deltog Give it forward tillsammans Arbetsförmedlingen, tjänstemän från kommunerna och politiker i DUA-s halvdagskonferens under rubriken ”Från jobbigt läge till läge för jobb”. Syftet med konferens var att utveckla de framgångsrika jobbspår som utöver hela landet för att lösa arbetslöshet, främst bland unga och nyanlända. Jobbspåren är något Give it forward ha arbetat med sen 2016.

Antalet deltagare har 2019 blivit över 10 000 st!
Läs mer om detta här: Jobbspår

Möjlighetsinkubatorn

Möjlighetsinkubatorn är inkubator där individers idéer och kompetens växer till nya möjligheter på arbetsmarknaden. Vi har ett ekosystem för innovation och kreativitet mot näringsliv och arbetsliv. 

Möjlighetsinkubatorn bygger sin modell på ”Styrkemodellen”. Enligt Rapp bygger styrkormodellen på två antaganden om mänskligt beteende. För det första lyckas människor bättre i sin dagliga livsföring när de använder och utvecklar sin egen potential och när de har tillgång till de resurser som krävs för detta. Enligt Rapp (1998) är det självklart för alla som arbetar med personer som lider av psykiska sjukdomar att många av dessa har förlorat kunskapen om sina inre styrkor, förmågor och talanger. Många saknar också de nödvändiga resurserna för att tillfredsställa sina basala behov och man saknar även förmåga att ta vara på de resurser som samhället ställer upp med och som skulle kunna få dem att känna sig delaktiga i samhället. Det andra antagandet i modellen är att mänskligt beteende till stor del är en funktion av individens tillgängliga resurser. Personer med psykiatriska besvär behöver tillgång till samma resurser som alla andra individer i samhället.