Möjlighetsinkubatorn

Dela detta inlägget

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

Möjlighetsinkubatorn är inkubator där individers idéer och kompetens växer till nya möjligheter på arbetsmarknaden. Vi har ett ekosystem för innovation och kreativitet mot näringsliv och arbetsliv. 

Möjlighetsinkubatorn bygger sin modell på ”Styrkemodellen”. Enligt Rapp bygger styrkormodellen på två antaganden om mänskligt beteende. För det första lyckas människor bättre i sin dagliga livsföring när de använder och utvecklar sin egen potential och när de har tillgång till de resurser som krävs för detta. Enligt Rapp (1998) är det självklart för alla som arbetar med personer som lider av psykiska sjukdomar att många av dessa har förlorat kunskapen om sina inre styrkor, förmågor och talanger. Många saknar också de nödvändiga resurserna för att tillfredsställa sina basala behov och man saknar även förmåga att ta vara på de resurser som samhället ställer upp med och som skulle kunna få dem att känna sig delaktiga i samhället. Det andra antagandet i modellen är att mänskligt beteende till stor del är en funktion av individens tillgängliga resurser. Personer med psykiatriska besvär behöver tillgång till samma resurser som alla andra individer i samhället.

Har du en idé som du vill förverkliga, tveka inte att höra av dig. 

  Läs mer

  Centrum mot orättvisa

  Centrum mot orättvisa

  Centrum mot orättvisa stöttar individer som behöver stöd för att överklaga beslut från Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. Centrum mot orättvisa anser att goda myndighetskontakter och positiva möten

  Nyheter

  Samlingsplats för UVAS

  https://youtu.be/iIec3ZfnvGA Give it forward arbetar med att 2020 öppna en Cosplay verkstad för ungdomar som inte får utlopp för det kreativa och som behöver umgås