Om Give it forward

Om Give it forward

Riksorganisationen Give it forward har under de senaste tio åren främjat ideellt engagemang och ideellt deltagande genom att mobilisera tusentals unika individer i våra fysiska och digitala medlemsaktiviteter och mötesplatser. Remissarbete, påverkansarbete, opinionsbildning, ideellt engagemang och sociala innovationsprojekt är några exempel på hur vi bidrar till att flytta fram positionerna kring frågor som handlar om alltifrån jämlik hälsa, ekonomisk jämställdhet, jämställd utbildning, jämnare fördelning av makt och inflytande, samt jämn fördelning av det obetalda hem och omsorgsarbetet mm. Resultatet av att vi främjar kvinnors deltagande i den demokratiska processen ger resultatet att individer som normalt inte får sin röst hörd kan påverka och göra skillnad på riktigt genom civila samhällets påverkansplattformar.

Riksorganisationen är medlemmar i FORUM – idéburna organisationer med social inriktning.​

Vi skapar förändring

Riksföreningen Give it forward har lokala sektioner och nationella påverkansgrupper som med medlemsaktiviteter, opinionsbildning, kampanjer, remissarbete, lobbying och sociala innovationsprojekt bidrar till att kvinnor kan bevaka sina rättigheter och driva sina krav. Vi har flera fysiska och digitala påverkansgrupper med strategiska fokusområden.